Temps de repos

Dimensions
(H)42 x (L)15 x (l)15 cm
Matériau
Bronze
Temps de repos Bronze H42 x L15 x l15 cm